Szkoła

baner_1

Misja Polskiej Szkoły Sobotniej

 

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Jana Pawła II w Lancaster, mieszcząca się przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Lancaster, powstala w 2005 roku i naucza języka polskiego i innych przedmiotów o Polsce. Jest miejscem dla wszystkich dzieci, które chcą poznawać polską historię, kulturę i obyczaje – bez względu na to gdzie się urodziły. Misją szkoły jest nie tylko nauka j. polskiego, ale również szerzenie wiedzy o Polsce, kulturze i tradycjach polskich wśrod dzieci i dorosłych.

Polska Szkoła Sobotnia w Lancaster podlega pod Polską Macierz Szkolną. Organizacja ta sprawuje obecnie pieczę nad kilkudziesięcioma polskimi szkołami przedmiotów ojczystych (sobotnimi), organizuje egzaminy na dwu poziomach maturalnych (GCSE oraz AS i AL Level), kursy metodyczne dla nauczycieli, kursy przygotowawcze do egzaminów dla młodzieży oraz konkursy wiedzy o Polsce, prowadzi księgarnię, wydaje czasopisma (Dziatwa, Razem Młodzi Przyjaciele, Poradnik Metodyczny dla Nauczycieli i inne) oraz podręczniki szkolne. Posiada również biuro załatwiające sprawy bieżące.

Korzystamy rowniez z pomocy Polskiej Szkoły, ktora stworzona zostala przez Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej dla wspierania uczestnictwa w kulturze, nauczania języka polskiego, polskiej historii i geografii za granicą w celu podtrzymywania więzi Polaków z Krajem i jest portalem społecznościowym współtworzonym zarówno przez partnerów portalu (MEN, PCN w Lublinie) jak i wszystkich użytkowników.

JAN PAWEŁ II do nauczycieli i uczniów:
Fragmenty homilii wygłoszone podczas mszy świętej w Łowiczu 14 czerwca 1999 r.

Zwracam się równie więc do was, drodzy nauczyciele i wychowawcy. Podjęliście się wielkiego zadania przekazywania wiedzy i wychowania powierzonych wam dzieci i młodzieży. Stoicie przed trudnym i poważnym wezwaniem. Młodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie.

 

http://www.szkolalancaster.org.uk