Rada Duszpasterska

Każda Polska Parafia w Anglii i Walii jest częścią Polskiej Misji Katolickiej.

Zarejestrowanej jako Charity pod nazwą: Polish Catholic Mission in England & Wales Registered Charity No 1119423.


Oficjalna nazwa naszej Parafii brzmi: Local Polish Catholic Mission In Lancaster, w skrócie LPCM Lancaster Parish.

Jako Lokalna PCM / skrót od Polish Catholic Mission/ ma swoją Radę Administracyjną, ustanowioną przez Duszpasterza Odpowiedzialnego, czyli ks. Proboszcza i zatwierdzoną przez Księdza Rektora PCM i Powierników w Londynie.

Celem Rady jest świadczenie Duszpasterzowi pomocy w administrowaniu dobrami Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej. Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego Kościoła Rzymsko – Katolickiego /KPK kan.534/ i Statutami PCM w Parafii obok Rady Administracyjnej powoływana jest Rada Duszpasterska.

Skład Rady Ekonomiczno – Administracyjnej powałanej przez ks. Proboszcza – 16 marca 2015r.

Chairman          – Mr  DĄBROWSKI PATRYK // chairmanpcmlancaster@yahoo.co.uk

Secretary          – Mrs CIEŚLAK PATRYCJA // secretarypcmlancaster@yahoo.co.uk

Treasurer          – Mrs BRZESKA MONIKA // treasurerpcmlancaster@yahoo.co.uk

Gift Aid Officer – Mrs GRZĘDA DOROTA // financepcmlancaster@yahoo.co.uk

Członkowie Rady: ŻACZEK MONIKA, STASZAŁEK MONIKA, SOBOLEWSKI TADEUSZ, ŚMIELECKA JUSTYNA, KONIOR TOMASZ, ARTUR PER, KUZIK MARCIN.

Skład Rady Duszpasterskiej powałanej przez ks. Proboszcza – 16 marca 2015r.

SZCZEŚNIAK MIROSŁAW, STĘCHŁY STANISŁAW, MATURA AGNIESZKA, KULIG BEATA, MAKOCKA EWA, ZAJDEL DIANA, OLKUSKA JOANNA, PRZERWA JAN.