Polska Parafia Lancaster

Msze św: Lancaster: wt.-sob. 18:15; niedz. 10:00 Morecambe: niedz. 18:30 Penrith: 1wsza niedz. m-ca 15:30 Carlisle: niedz. 13:00 Windermere: sob. 15:30 Adresy kościołów: Lancaster- Kościół Matki Bożej Królowej Polski, Nelson Street, LA1 1PT Carlisle- Kościół Our Lady and St Joseph, Warwick Square, CA1 1LB Morecambe- Kościół St Patrick, 53 St John's Rd, LA3 1EX Windermere- Kościół Our Lady of Windermere, Lake Rd, LA23 2EQ Penrith- Kościół St Catherine, Drovers Lane, CA11 9EL
Polska Parafia Lancaster
Polska Parafia Lancaster dodał(a) nowe zdjęcia (4).poniedziałek, Sierpień 1st, 2016 at 9:16am
1    View on Facebook
Polska Parafia Lancaster
Polska Parafia Lancasterniedziela, Lipiec 3rd, 2016 at 12:35am
XIV Niedziela Zwykła - rok C

Dzisiejsze czytania: Iz 66,10-14c; Ps 66,1-3.4-7.16.20; Ga 6,14-18; Kol 3,15a.16a; Łk 10,1-12.17-20

Komentarz do Ewangelii: Wcześniej do podobnego zadania wysłał Jezus dwunastu apostołów. Teraz wysyła 72 innych uczniów. Odbywa się szkolenie uczniów potrzebne do wykonania zadania głoszenia Jezusa wszystkim ludziom. W przyszłości będą mogli szkolić wielu innych wierzących.
Pozdrowienie "pokój" otwierało płaszczyznę porozumienia i zrozumienia. Osoby pozdrawiane w ten sposób mogły spodziewać się rozpoczęcia rozmowy o Bogu.
„Powracający pokój” to otwarcie i zainteresowanie, „pozostający pokój” to odrzucenie i brak zainteresowania rozmówców.
Uczniowie rozmawiali z ludźmi zainteresowanymi o przybyciu Boga do swojego królestwa. Mówią, że spotkali Go i ma na imię Jezus, i że wszystko, co On mówi i czyni, zgadza się z zapowiedziami proroków na temat Mesjasza. Uczniowie dawali świadectwo swojego nawrócenia. Wzywali napotkanych ludzi do poznania Jezusa i uwierzenia w Niego.
Uczniowie zostali przygotowani do rozróżniania niewiary od wiary. Niewiara jednych nie zatrzymuje działania Boga wśród innych ludzi. Ważne, aby niewiary nie nazywać wiarą, a wiary niewiarą.
Kurz pozostawiony w miejscu zamieszkania niewierzących oznacza, że ci którzy odrzucili ewangelię o zbawieniu przez wiarę w Jezusa Mesjasza, nie mogą spodziewać się zbawienia w żaden inny sposób.
Uczniowie wykonali wszystko zgodnie z instrukcją. Dlatego wrócili z radością. Zobaczyli działanie Boga i sprawdzili się jako kandydaci do Bożej służby.
2    View on Facebook
Polska Parafia Lancaster
Polska Parafia Lancasterśroda, Czerwiec 29th, 2016 at 9:47am
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca 2016

Dzisiejsze czytania: Dz 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19

Komentarz: Dwa filary Kościoła – święci Apostołowie Piotr i Paweł – w różny sposób kroczyli za Jezusem Chrystusem. Piotr- prosty rybak powołany przez Mistrza i przewodniczący kolegium Apostołów – uosabia urząd. Paweł – wykształcony faryzeusz, w mistycznym przeżyciu doświadczający Prawdy, przemienia jego życie – symbolizuje charyzmat. Obaj są sługami słowa, obaj składają świadectwo miłości aż do przelania krwi dla Jezusa i Ewangelii. Są znakiem jedności i uniwersalizmu Kościoła katolickiego, w którym jest miejsce dla każdego.
W historii tych dwóch Świętych – bohaterów dzisiejszego dnia, widzimy jak niesamowite są Boże zamysły – Bóg potrafi zaufać słabemu człowiekowi. To dzisiejsze święto pokazuje, co łaska Boża może uczynić ze słabym człowiekiem. Jak może go przemienić, wzmocnić. Św. Paweł i św. Piotr pokazują nam, że nawet mając słabości i będąc zwykłymi ludźmi – można osiągnąć wielkość, o ile zaufa się Bogu.
3    View on Facebook
Polska Parafia Lancaster
Polska Parafia Lancastersobota, Czerwiec 25th, 2016 at 11:16pm
XIII Niedziela Zwykła - rok C

Dzisiejsze czytania: 1 Krl 19,16b.19-21; Ps 16,1-2.5.7-11; Ga 5,1.13-18; 1 Sm 3,9; J 6,68b; Łk 9,51-62

Komentarz do Ewangelii: Judejczycy i Samarytanie wzajemnie gardzili swoimi miejscami świętymi. Było tak już przed zniszczeniem świątyni samarytańskiej w czasach króla żydowskiego Jana Hirkana w II wieku przed Chrystusem.
W odwecie jeszcze prawie dwieście lat później Samarytanie źle odnosili się do galilejskich Żydów zmierzających do Judei, co czasami prowadziło do aktów przemocy.
Uczniowie Jezusa nie postępują jeszcze dojrzale w sprawach społecznych. Otrzymali moc leczenia chorób. Może myślą, że otrzymali moc odwetu i zniszczenia.
Widząc tę niedojrzałość inni kandydaci na uczniów Jezusa zaczęli w rozmowie z Jezusem badać, czy można pójść za Jezusem łącząc tradycję judaistyczną z wzorem życia wskazywany im przez Jezusa.
Pierwszy kandydat kierował się emocjami, nie potrafił wyobrazić sobie przyszłych trudów życia codziennego wynikających z pójścia za Jezusem.
Drugi kandydat na propozycję Jezusa, aby poszedł z Nim już teraz, powiedział, że będzie gotowy za rok, wtedy zakończy się roczny okres pochówkowy - przeniesienie prochów ojca do urny i umieszczenia w ścianie grobowca.
Trzeci kandydat być może chciał sprawdzić reakcję rodziny na jego decyzję pójścia za Jezusem. Jeśli rodzina zaakceptuje jego związek z Jezusem, to wróci, jeśli nie zaakceptuje, to pozostanie w domu. Rodzina może bowiem nakłaniać do pozostania w tradycji uczynków judaistycznych, a Jezus uczy chodzenia drogami Bożego zbawienia przez wiarę, czyli drogami królestwa Bożego.
3    View on Facebook
Polska Parafia Lancaster
Polska Parafia Lancasterpiątek, Czerwiec 24th, 2016 at 11:59am
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca 2016

Dzisiejsze czytania: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15; Dz 13,22-26; Łk 1,76; Łk 1,57-66.80
Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości mówi nam o powołaniu do bycia sługą Boga. Prorok Izajasz sięga aż do momentu poczęcia powołanego. Przekonuje, że już w tym momencie Pan Bóg dokonał wyboru Świętego Jana. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich z kolei zauważa, że najważniejszą cechą sługi jest pokora. Chodzi bowiem o to, by nie przesłaniać Tego, komu się służy, tak jak czynił to Święty Jan Chrzciciel. Z kolei w Ewangelii dopowie, że obecność osoby powołanej do pełnienia funkcji sługi Boga wywołuje radość wśród ludu. Powołanie sługi Boga ma na celu przede wszystkim wysławianie Boga, objawienie i powiększenie Jego chwały.
3 1    View on Facebook
Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania została wyłączona

Polecane strony

www.chrystusowcy.pl

www.biblia.deon.pl

www.katechizm.diecezja.elk.pl

www.brewiarz.pl

www.mateusz.pl/czytania

www.ekai.pl

www.episkopat.pl

www.fronda.pl

Opublikowano Ogłoszenia | Możliwość komentowania Polecane strony została wyłączona

Ogłoszenia

Witamy na stronie Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej pw. Matki Bozej Krolowej Polskiw Lancaster.
Tutaj dowiesz sie o wszystkim, czym żyje polska wspólnota katolicka. Spotykamy sie na  Mszach świetych w dni powszednie i niedziele oraz w domu parafialnym, w którym skupia sie życie kulturalne i towarzyskie wspólnoty. Serdecznie zapraszamy. 

Nie stój w cieniu – badź parafianinem!

 Polskie parafie Rzymsko – Katolickie w Anglii i Walii są parafiami personalnymi. W praktyce oznacza to, że tylko osoba, która pisemnie wyrazi swą przynależność do wspólnoty, staje sie jej oficjalnym  członkiem. Ma to decydujące znaczenie w momencie przystepowania do sakramentów świetych w danym kościele.

Procedura zapisania sie do parafii jest bardzo prosta. Wystarczy wypełnić druk znajdujący sie w biurze parafialnym i dostarczyć go do duszpasterza odpowiedzialnego (proboszcza) w naszej parafii.

Opublikowano Ogłoszenia | Otagowano | Możliwość komentowania Ogłoszenia została wyłączona